Общи условия

Последна актуализация: 21 май 2019 г.

Настоящите Общи условия („Условия“, „Общи условия“) уреждат Вашите отношения с уебсайта https://femme-fatale.bg/ („Услугата“), управляван от Femme Fatale ООД („нас“, „ние“, или „нашите“).

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате Услугата

Достъпът и използването на Услугата се обуславя от Вашето приемане и спазване на настоящите Условия. Настоящите Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата

Чрез достъпа или използването на Услугата Вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от Условията, не можете да имате достъп до Услугата.

Покупки

Ако желаете да закупите някой продукт или услуга, предоставени в Услугата („Покупка“), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата покупка, включително, но без да се ограничава до номер на Вашата кредитна карта, срок на валидност на Вашата кредитна карта, Вашия адрес за фактуриране и Вашата информация за доставка

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всяка кредитна карта(и) или друг(и) начин(и) на плащане във връзка с всяка Покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е истинна, вярна и пълна.

Като изпращате такава информация, Вие ни давате правото да предоставяме информацията на трети страни с цел улесняване на Покупките.

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме Вашата поръчка по всяко време при възникването на определени причини, включително, но без да се ограничават до: наличност на продукта или услугата, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка във Вашата поръчка или други причини.

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме Вашата поръчка, ако подозираме измама или неразрешена или незаконна транзакция.

Наличност, грешки и неточности

Ние непрекъснато актуализираме нашите предложения на продукти и услуги на Услугата. Продуктите или услугите, достъпни на нашата Услуга, могат да бъдат със сгрешена цена, неточно описание или с изчерпана наличност, а може и да изпитваме затруднения с навременното актуализиране на информацията на Услугата и рекламата ни на други уебсайтове

Ние не можем и не гарантираме точността или пълнотата на всяка информация, включително цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Запазваме си правото да променяме или актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предварително предупреждение

Състезания, лотарии и промоции

Всякакви състезания, лотарии или други промоции (събирателно „Промоции“), предоставени чрез Услугата, могат да бъдат регулирани от правила, които са отделни от настоящите Условия. Ако участвате в някакви Промоции, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашата Политика за поверителност. Ако правилата на Промоцията противоречат на тези Условия, ще бъде даден приоритет на правилата на Промоцията.

Акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която да е винаги точна, пълна и актуална. Неспазването на това условие представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт за нашата Услуга.

Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, както и за всякакви дейности или действия, извършени с Вашата парола, независимо дали използвате паролата си за нашата Услуга или за услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате Вашата парола на трета страна. Ако узнаете за някакво нарушение в сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт, трябва да ни уведомите незабавно.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Femme Fatale ООД и нейните лицензодатели. Услугата е защитена от авторско право, търговска марка и други закони както на България, така и на други държави. Нашите търговски марки и търговски облик не могат да се използват във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Femme Fatale ООД

Линкове към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Femme Fatale ООД.

Femme Fatale ООД не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. По-нататък потвърждавате и се съгласявате, че Femme Fatale ООД не е отговорна и не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени в следствие на или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Настоятелно Ви препоръчваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всеки уебсайт или услуга на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Ние можем да прекратим или преустановим Вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или носене на отговорност по каквато и да е причина, включително, но без да се ограничаваме до нарушаване на Условията.

След прекратяване правото Ви да използвате Услугата ще се преустанови незабавно. Ако искате да прекратите Вашия акаунт, можете просто да преустановите да ползвате Услугата.

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства Femme Fatale ООД, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или съдружници, не носят отговорност за косвени, случайни, специални, закономерни или наказателни щети, включително, но без да се ограничават до загубата на печалби, данни, употреба, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) Вашия достъп или използване, или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (ii) всяко поведение или съдържание на която и да е трета страна на Услугата; (iii) всяко съдържание, получено от Услугата; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на Вашите предавания или съдържание, независимо дали се основават на гаранция, договор, закононарушение (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани или не за възможността за такава вреда и дори ако се установи, че посоченото тук средство за защита не е изпълнило основното си предназначение

Отказ от отговорност

Използването на Услугата е на Ваш собствен риск. Услугата се предоставя „ТАКАВА, КАКВАТО Е“ и „ДОКОЛКОТО Е НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до гаранции за продаваемост, годност за определена цел, нарушаване на права или по отношение на експлоатацията.

Femme Fatale ООД, нейните дъщерни дружества, съдружници и лицензодатели не гарантират, че: а) Услугата ще функционира непрекъснато, сигурно или достъпно във всеки един момент или на всяко място; б) всякакви грешки или неизправности ще бъдат коригирани; в) Услугата е без вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на Вашите изисквания.

Приложимо право

Настоящите Условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на България, без оглед на конфликта им със законовите разпоредби.

Неизпълнението от наша страна на каквото и да е право или предоставяне на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се приеме за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме относно Услугата.

Промени

Като продължите да посещавате или използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да се съобразявате с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, преустановете използването на Услугата.

Контакти

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

На имейл: info@femme-fatale.bg
Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://femme-fatale.bg/contact/

Като ни изпратите писмо на следния адрес:
ул. Порой 39, Фондови Жилища, 1233, София, България

BACK TO TOP