Политика за поверителност

Влязла в сила на: 21 май 2019 г.

Femme Fatale ООД („нас“, „ние“ или „нашата“) оперира уебсайта https://femme-fatale.bg/ (наричан по-долу „Услуга“).

Тази страница Ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга и за изборите, свързани с тези данни.

Ние използваме Вашите данни, за да предоставим и подобрим Услугата. Като използвате Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информацията в съответствие с тази политика. Освен ако в настоящата Политика за поверителност не е посочено друго, използваните в настоящата Политика за поверителност термини имат същото значение, каквото имат в нашите Общи условия, достъпни на https://femme-fatale.bg/

Дефиниции

 • УслугаУслугата е уебсайтът https://femme-fatale.bg/, управляван от „Femme Fatale“ ООД
 • Лични данниЛичните данни означават данните на физическо лице, което може да бъде идентифицирано по тези данни (или от друга информация, която в момента притежаваме, или има вероятност да притежаваме).
 • Използване на даннитеИзползването на данните са данни, автоматично събирани или генерирани при използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителност на посещението на страницата).
 • БисквиткиБисквитките са малки файлове, съхранявани на Вашето устройство (компютър или мобилно устройство).
 • Контролер на данниКонтролерът на данни означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно с други лица) определя целите и начина, по който всяка лична информация се обработва към момента или в бъдеще. За целите на тази Политика за поверителност, ние се явяваме Контролерът на Вашите лични данни.
 • Обработчици на данни (или Доставчици на услуги)Обработчикът на данни (или Доставчикът на услуги) се явява всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Контролера на данни. Ние можем да ползваме услугите на различни Доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно Вашите данни.
 • Субект на данни (или Потребител)Субектът на данни е всяко физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим подобрена Услуга.

ВИДОВЕ СЪБИРАНИ ДАННИ

ЛИЧНИ ДАННИ

Докато използвате нашата Услуга, може да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но без да се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Бисквитки и данни за употребата

Можем да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с Вас чрез бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, от която може да се интересувате. Можете да откажете получаването на някои или всички тези комуникации с нас, като следвате линка за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Данни за ползване

Можем също да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни за ползване“). Тези данни за ползването могат да включват информация, като адрес към интернет протокола на Вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението Ви, време, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

ДАННИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И БИСКВИТКИ

Ние използваме бисквитки и подобни проследяващи технологии, за да проследяваме дейността в нашата Услуга и да поддържаме определена информация

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до Вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на Вашето устройство. Използват се и други проследяващи технологии, като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата Услуга

Можете да инструктирате Вашия браузър да отказва всички бисквитки или да посочи кога е изпратена бисквитка. Ако не приемете бисквитките обаче, е възможно да не можете да използвате някои части на нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки Ние използваме „Сесийните бисквитки“, за да управляваме нашата Услуга.
 • Предпочитани бисквитки. Ние използваме „Предпочитаните бисквитки“, за да запомним Вашите предпочитания и различни настройки
 • Бисквитки за сигурност. Ние използваме „Бисквитките за сигурност“ за целите на сигурността.

Използване на данни

Femme Fatale ООД използва събраните данни за различни цели:

 • За предоставяне и поддръжка на нашата Услуга
 • За да Ви уведомим за промени в нашата Услуга
 • За да Ви позволим да участвате в интерактивните функции на нашата Услуга, когато решите да го направите
 • За предоставяне поддръжка на клиенти
 • За събиране на анализ или ценна информация с цел подобряване на нашата Услуга
 • а проследяване използването на нашата Услуга
 • За откриване, предотвратяване и поправяне на технически проблеми
 • За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или заявили, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация

Правна основа за обработка на личните данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), правното основание на Femme Fatale ООД за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и от конкретния контекст, в който ги събираме.

Femme Fatale ООД може да обработва Вашите лични данни, защото:

 • Трябва да изпълним договора с Вас
 • Вие сте ни дали разрешение за това
 • Обработката е в нашите законни интереси и не се отменя от Вашите права
 • За целите на обработката на плащанията
 • За съобразяване със закона

Задържане на данни

Femme Fatale ООД ще съхранява Вашите лични данни само за такъв период от време, колкото е необходим за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще съхраним и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако се изисква да запазим Вашите данни, за да се съобразим с приложимите закони), за разрешаване на спорове и за прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Femme Fatale ООД също така ще запази Данните, за да извършва вътрешни анализи. Данните за ползване обикновено се запазват за по-кратък период от време, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване функционалността на нашата Услуга, или когато сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди

Трансфер на данни

Вашата информация, включваща Лични данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън Вашата област, провинция, държава или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на Вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън България и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително Лични данни, в България и ги обработваме там.

Вашето съгласие с настоящата Декларация за поверителност, последвано от предоставянето на такава информация, представлява Вашето съгласие за това прехвърляне.

Femme Fatale ООД ще предприеме всички разумни и необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват безопасно и в съответствие с настоящата Декларация за поверителност и че няма прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не е осигурен адекватен контрол, включително сигурност на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

РАЗКРИВАНЕ ПРИ ПРАВНО ПРИЛАГАНЕ

При определени обстоятелства е възможно Femme Fatale ООД да бъде задължена да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на законни искания от държавни органи (напр. съд или държавна агенция).

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Femme Fatale ООД може да разкрие Вашите лични данни, ако има убеждението, че такива действия са необходими за:

 • да се спази правното задължение
 • да се защитят и предпазят правата или собствеността на Femme Fatale ООД
 • да се предотвратят или разследват възможни неправомерни действия във връзка с Услугата
 • да се защити личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществото
 • защита от юридическа отговорност

Сигурност на данните

Сигурността на Вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване по Интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Нашата политика при сигнали на непроследяване съгласно Калифорнийския закон за онлайн защита (CalOPPA)

Ние не поддържаме сигнали за непроследяване („DNT“). Do Not Track е предпочитание, което можете да зададете във Вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтове, че не желаете да бъдете проследявани.

Можете да активирате или деактивирате Do Not Track, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. Femme Fatale ООД има за цел да предприеме разумни стъпки, за да Ви позволи да коригирате, промените, изтриете или ограничите използването на Вашите лични данни.

Моля, свържете се с нас, ако желаете да бъдете информирани за това какви лични данни съхраняваме за Вас и ако желаете те да бъдат премахнати от нашите системи

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Когато е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или поискате изтриване на Вашите лични данни директно в раздела Настройки на Вашия акаунт. Ако не можете сами да извършите тези действия, моля, свържете се с нас, за да Ви съдействаме.
 • Право на коригиране. Имате право да коригирате Вашата информация, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Право на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни.
 • Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни.
 • Право на преносимост на данните. Имате право да Ви бъде предоставено копие на информацията, която имаме за Вас, в структуриран, машинно четим и лесен за ползване формат.
 • Право на оттегляне на съгласието. Освен това по всяко време имате право да оттеглите своето съгласие, когато Femme Fatale ООД се позовава на Вашето съгласие за обработване на Вашата лична информация.

Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания

Имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните относно нашето събиране и използване на Вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Доставчици на Услугата

Ние можем да наемем трети компании и физически лица, за да улесним нашата Услуга („Доставчици на Услугата“), да предоставяме Услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с Услугата, или за помощ в анализа на това как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до Вашите лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

АНАЛИЗ

Ние можем да използваме трети страни за доставчици на Услугата за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга

 • Google АнализGoogle Анализ е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтовете. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа. Можете да се откажете от предоставянето на Вашата активност в Услугата, която е на разположение на Google Analytics, като инсталирате добавката на браузъра за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява на JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Анализ за активността на посещенията. За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата за поверителност и условия на Google: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=EN

ПОВЕДЕНЧЕСКИ РЕМАРКЕТИНГ

Femme Fatale ООД използва ремаркетинг услуги, за да Ви рекламира уебсайтовете на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици от трети страни използваме бисквитки, за да информираме, оптимизираме и обслужваме реклами въз основа на Ваши минали посещения на нашата Услуга

 • FacebookРемаркетинг услуга на Facebook Inc. Можете да научите повече за рекламирането въз основа на интереса от Facebook, като посетите тази страница: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HELP/164968693837950. За да се откажете от рекламите на Facebook, базирани на интереса, следвайте тези инструкции на Facebook: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HELP/568137493302217 Facebook се придържа към принципите на саморегулиране за онлайн поведенческо рекламиране, създадени от Алианса за дигитална реклама. Можете също така да се откажете от Facebook и другите участващи компании чрез Алианс за дигитална реклама в САЩ HTTP://WWW.ABOUTADS.INFO/CHOICES/, Алианса за дигитална реклама на Канада в Канада HTTP://YOURADCHOICES.CA/ или Европейското сдружение за интерактивна цифрова реклама в Европа HTTP://WWW.YOURONLINECHOICES.EU/, или да се откажете, като използвате настройките на Вашето мобилно устройство. За повече информация относно практиките за поверителност на Facebook, моля, посетете Политиката за данни на Facebook: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PRIVACY/EXPLANATION

ПЛАЩАНИЯ

Ние можем да предоставяме платени продукти и/или услуги в рамките на Услугата. В този случай използваме услуги на трети страни за обработка на плащанията (например процесори за плащане).

Ние няма да съхраняваме или събираме данни за Вашата платежна карта. Тази информация се предоставя директно на нашите трети страни за обработка на плащанията, като използването на Вашите лични данни се урежда от тяхната Политика за поверителност. Тези процесори за плащане се придържат към стандартите, установени от PCI-DSS, управлявани от Съвета по стандартите за PCI сигурността, който е съвместно дело на брандове, като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се гарантира сигурното управление на платежната информация.

Платежните процесори, с които работим, са:

Линкове към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се оперират от нас. Ако кликнете върху линк на трета страна, ще бъдете пренасочени към уебсайта на тази трета страна. Препоръчваме Ви да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние не контролираме и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на сайтовете или услугите на трети страни.

Поверителност на децата

Нашата услуга не е адресирана до лице, което е под 18-годишна възраст („Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична идентифицираща информация на лица под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали личните данни на деца без съгласието на родителите им, ние предприемаме стъпки за премахването на тази информация от нашите сървъри.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Периодично можем да актуализираме нашата Политика за поверителност. Ще Ви уведомяваме за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомяваме чрез имейл и/или видимо известие на нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата за влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате настоящата Политика за поверителност за някакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

Контакти

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

На имейл: info@femme-fatale.bg
Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://femme-fatale.bg/contact/

Като ни изпратите писмо на следния адрес:
ул. Порой 39, Фондови Жилища, 1233, София, България

BACK TO TOP